فروشگاه فنآوری اطلاعات ناروین نرم افزار

نماد اعتماد الكترونيكي

  • رهگيري سفارش


تاریخ و ساعت

1393/بهمن/13 5:10:59

نرم افزارهای آموزشی

نرم افزارهای گرافیکی

Photo Gallery 3 Shutterstock
5,500 تومان
Photo Gallery 1 Shutterstock
5,500 تومان
CorelDRAW Collection 5th
3,000 تومان
Web Design Version 3
5,500 تومان
Graphic Photo 3rd
5,500 تومان
Photo Gallery 5 Shutterstock
5,500 تومان
Fonts Collection Version.3
3,000 تومان
Photo Gallery 2 Shutterstock
5,500 تومان
Photo Gallery 4 Shutterstock
5,500 تومان

نرم افزارهای آنتی ویروس

Bitdefender 2015
3,000 تومان
ESET NOD32 7+Collection
3,000 تومان
Kaspersky 2015
3,000 تومان

نرم افزارهای میکس و مونتاژ

Video Editor 2nd
5,500 تومان
FL Studio Collection
3,000 تومان
Edius 6.08 + Plugins
3,000 تومان
SONAR X3 Producer Edition
8,500 تومان
Cubase & Nuendo Collection
3,000 تومان
Audio Editor 3rd Edition
5,500 تومان
EDIUS Collection Ver.1
3,000 تومان
Reason & Finale Collection
4,000 تومان
VideoStudio Collection 5th
4,000 تومان

نرم افزارهای فنی و مهندسی

Catia Collection 32Bit
4,000 تومان
GIS & Surveying 3rd
8,500 تومان
SPSS Collection Ver.7
3,000 تومان
V-Ray Collection 3rd
3,000 تومان
Catia Collection 64Bit
3,000 تومان
Electrical 3rd
8,500 تومان
Ansys 15 32-Bit
5,500 تومان
Solid Mechanics 3rd
8,500 تومان
Fluid Mechanics 3rd
8,500 تومان

نرم افزارهای آموزش زبان

English In Sleeping
3,000 تومان
Nosrat English Learning
3,000 تومان

نرم افزارهای کاربردی کامپیوتر

Assistant
7,500 تومان
PDF & OCR & Scan Tools
3,000 تومان
Converter Tools Version.9
3,000 تومان
Nero 2014 + Burning Tools
3,000 تومان
Network Tools Version 2
3,000 تومان
Assistant Ver.25
3,000 تومان
Master Tools 2013 SE
5,500 تومان
DriverPack Solution 14.7
4,000 تومان
Internet Tools Ver.9
3,000 تومان
Assistant 2nd
4,000 تومان
Entertainments & Funny Games
3,000 تومان
Player Tools Version 9
3,000 تومان
Nero Collection 4th
3,000 تومان
Babylon 10
2,000 تومان
Dictionary Collection Ver.1
3,000 تومان
Adobe Creative Cloud 2014
4,000 تومان
Photoshop Collection 6th
3,000 تومان
Autocad MEP 2015
5,500 تومان
Maya 2015 64-Bit + LT
3,000 تومان
AutoCAD Electrical 2015
5,500 تومان
Autocad Architecture 2015
5,500 تومان
AutoCAD Collection Part1
3,000 تومان
AutoCAD Collection Part2
3,000 تومان
Maya Collection Ver.2
4,000 تومان
Revit Architecture 2015
3,000 تومان
3ds Max 2014 SP1+V-Ray+Ext
3,000 تومان
Revit Structure 2015
3,000 تومان
Autocad 2012 SP1
3,000 تومان
3ds Max Collection Part2
3,000 تومان
AutoCAD Mechanical 2015
5,500 تومان
Autocad 2014 SP1+LT
3,000 تومان
Inventor Pro 2015
5,500 تومان
3ds Max 2015 64-Bit
3,000 تومان
3ds Max Collection Part1
3,000 تومان
Autodesk Maya 2014 64-Bit
3,000 تومان
Autocad 2015 + LT
3,000 تومان
Office Collection Ver.3
3,000 تومان
Office 2010 SP2
3,000 تومان
Office 2013 SP1 Full
3,000 تومان
Office 2007 SP3 Full
3,000 تومان

نرم افزارهای سیستم عامل

Windows 7 SP1
4,000 تومان
Windows XP
2,000 تومان
Linux Red Hat Server
5,500 تومان
Windows 8.1+Learning
4,000 تومان

نرم افزارهای تلفن همراه

Android 4th
3,000 تومان
Mobile Games Version 2
5,500 تومان
Samsung , Motorola , LG
3,000 تومان
Nokia Mobile Version 4
4,000 تومان
iPad & Tablet Version 3
5,500 تومان
Pokcet PC Mobile Version 2
3,000 تومان
Android 4th
4,000 تومان
Android 4th
7,500 تومان
iPhone Mobile Version 3
5,500 تومان